FORSIKRINGSSKADER

KLG SYSTEMS tilbyr kjøkkenfornyelse ved alle skadetyper på kjøkken. Vi samarbeider med både forsikringsselskaper og sanneringsselskaper for å kunne gi gode løsninger til eier og kutte kostnader ved forsikringsoppgjøret.

Vi sørger for å minimere kostnadene ved å bruke eksisterende kjøkken som ikke er skadet, dette gir lavere varekost og arbeidstimer for sannerings- og forsikrings-selskapet

EKSEMPEL PÅ FORNYELSE